12 3.2 Πριν το ξεκίνημα μιας Μεταπτυχιακής Εργασίας…

Καθώς η συγκεκριμένη εργασία δεν αποτελεί έναν ακόμη οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας ή ένα βιβλίο ή εγχειρίδιο μεθοδολογίας της έρευνας, αλλά μια ανάλυση και ερμηνεία των δεξιοτήτων που απαιτούνται και καλλιεργούνται στους φοιτητές που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία, θα παρουσιάσουμε τη μεταπτυχιακή εργασία μέσα από αυτό το πρίσμα. Στη συγκεκριμένη ενότητα δεν αναλύουμε συγκεκριμένες δεξιότητες αλλά τι είναι μια μεταπτυχιακή εργασία και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και όχι μόνο, καθώς τα περισσότερα στοιχεία ισχύουν για πολλά μεταπτυχιακά τμήματα.

Κατ’ αρχάς, αξίζει να επισημάνουμε ότι μια μεταπτυχιακή εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου είναι μια ερευνητική διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλές διαφορετικές μεθόδους. Αξίζει να διαβάσουμε στοιχεία που αφορούν τη συνολική διαδικασία της εκπόνησης ΔΕ, έτσι όπως περιγράφονται στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας. Οι λόγοι, για τους οποίους παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα αποσπάσματα των συνεντεύξεων είναι κυρίως δύο και αφορούν α) στην περιγραφή της διαδικασίας σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν και δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ και β) στην ερμηνεία της διαδικασίας μέσα από την εμπειρία ΚΣ και φοιτητών.

Έτσι, ας δούμε πώς περιγράφουν οι επιβλέποντες καθηγητές τη διαδικασία εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας:

ΚΣ(3): «Είναι καθαρά ερευνητική διαδικασία, είτε κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση για ένα θέμα, είτε εμπειρική έρευνα. Όλες οι διπλωματικές μας εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία».

ΚΣ (4): «Η διπλωματική εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο, το οποίο εκπονείται από τον φοιτητή με τη βοήθεια του Σύμβουλου-Καθηγητή και επιβλέποντα, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές εκπόνησης, οι οποίες προκύπτουν από τον κανονισμό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών του ΕΑΠ και την ακαδημαϊκή και επιστημονική δεοντολογία, πρακτική και ηθική σε αυτά τα ζητήματα».

Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη διπλωματική τους, έχουν αποκτήσει πλέον την εμπειρία και τη γνώση με βιωματικό τρόπο και προσθέτουν και σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα δούμε αναλυτικότερα σε άλλα κεφάλαια της εργασίας.

  • Φ(2): «Είναι μια ερευνητική εργασία, για την οποία προαπαιτείται κάποιος να έχει γνώσεις μεθοδολογίας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο γίνεται η έρευνα, η βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα ποσοτικής ή ποιοτικής μεθοδολογίας. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον δεν θα κάνει ποιοτική δουλειά. Από εκεί και πέρα χρειάζεται σε βάθος μελέτη του αντικειμένου και σίγουρα πρωτοτυπία. Χρειάζεται η προσωπική συμβολή του φοιτητή και όχι μία απλή αναπαραγωγή της βιβλιογραφίας. Όλα αυτά ιδωμένα φυσικά με κριτική ματιά».

Ξεκινώντας τη μεταπτυχιακή του εργασία ένας φοιτητής, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μελετήσει προσεκτικά τον Κανονισμό και τις Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών που είναι αναρτημένα στην εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ https://study.eap.gr (η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς που παρέχονται σε φοιτητές και ΚΣ από το ΕΑΠ) ή αντίστοιχα στην ιστοσελίδα ή τον κανονισμό της σχολής του κάθε φοιτητή. Σε αυτά θα βρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα θέματα, το σκοπό, τη μορφή, την έκταση της ΜΕ, τα απαραίτητα έντυπα (Α και Β, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΑΠ) που πρέπει να υποβάλει και πότε, το χρονοδιάγραμμα, την ενδιάμεση έκθεση, την υποβολή κρίσης και την παρουσίαση και όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη μεταπτυχιακή εργασία. Ενδεικτικά φαίνονται μερικά στοιχεία στις εικόνες που ακολουθούν και είναι από τον κανονισμό της διπλωματικής εργασίας.

 

Εικ: 1: Γενικός κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών Πηγή: https://study.eap.gr/course/view.php?id=197

Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μεταπτυχιακό οι φοιτητές είναι απαραίτητο να μελετούν τον κανονισμό και στη συνέχεια να συζητούν με τον επιβλέποντά τους, καθώς συχνά υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες προσαρμογές, οι οποίες δεν καταγράφονται στον κανονισμό αλλά ισχύουν. Για παράδειγμα, στο άρθρο 11 του Κανονισμού αναφέρεται ως ελάχιστος χρόνος εκπόνησης μιας διπλωματικής οι 5 μήνες και η δυνατότητα εξέτασης-παρουσίασης την περίοδο από 1 Απριλίου-15 Μαΐου. Αυτή η δυνατότητα πρακτικά δεν ισχύει γιατί έχει αποδειχτεί ότι κανένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει τη διπλωματική του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχολής σε αυτό το διάστημα. Αυτή είναι μια πληροφορία που μόνο μέσα από την επικοινωνία με τον επιβλέποντα μπορεί να γνωρίσει ο φοιτητής.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι να γνωρίσει ο φοιτητής την κουλτούρα της κάθε Θεματικής Ενότητας. Η κουλτούρα της κάθε ΘΕ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις απαιτήσεις των διπλωματικών εργασιών. Σίγουρα υπάρχουν οι τυπικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στον κανονισμό αλλά η ερμηνεία των απαιτήσεων αυτών είναι ζήτημα κουλτούρας της κάθε θεματικής ή του κάθε τμήματος στα συμβατικά πανεπιστήμια και αυτό επικοινωνείται μόνο προφορικά. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε με μια δόση υπερβολής, «οι άγραφοι νόμοι της θεματικής ενότητας». Για παράδειγμα, ενώ η βιβλιογραφική επισκόπηση είναι απαραίτητη και απαιτείται σε όλες τις διπλωματικές ανεξαρτήτως πανεπιστημίου ή σχολής, η έμφαση και η βαρύτητα που δίνεται σε αυτήν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως η σημασία της σύγχρονης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, δεν γίνονται άμεσα φανερά στον Κανονισμό.

 

 

 

 

License

ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Copyright © 2017 by Συγγραφέας: Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου και Μανούσου (Γκέλη) Ευαγγελία. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.